EkumenickýŽalmy99,5

Žalmy 99:5

Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, klaňaj­te sa pred jeho pod­nožkou — je svätá!


Verš v kontexte

4 Moc kráľa spočíva na lás­ke k právu. Ty si ustanovil práv­ny poriadok, vy­konáš právo a spravod­livosť v Jákobovi.
5 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, klaňaj­te sa pred jeho pod­nožkou — je svätá!
6 Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňaz­mi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hos­podina a on im od­povedal.

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

5 Vy­vyšuj­te Hos­podina, našeho Boha, a klaňaj­te sa pod­nožiu jeho nôh, lebo je svätý.

Evanjelický

5 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, a klaňaj­te sa pred Jeho pod­nožou; On je svätý!

Ekumenický

5 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, klaňaj­te sa pred jeho pod­nožkou — je svätá!

Bible21

5 Vy­vyšuj­te Hos­po­di­na, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: „On je svatý!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček