EkumenickýŽalmy99,4

Žalmy 99:4

Moc kráľa spočíva na lás­ke k právu. Ty si ustanovil práv­ny poriadok, vy­konáš právo a spravod­livosť v Jákobovi.


Verš v kontexte

3 Nech chvália tvoje meno, veľké a úžas­né, lebo je sväté!
4 Moc kráľa spočíva na lás­ke k právu. Ty si ustanovil práv­ny poriadok, vy­konáš právo a spravod­livosť v Jákobovi.
5 Vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, klaňaj­te sa pred jeho pod­nožkou — je svätá!

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

4 A moc kráľova miluje súd; ty si ustanovil ­spraved­livé právo; súd a spraved­livosť si ty učinil v Jakobovi.

Evanjelický

4 Moc kráľova miluje právo. Ty si založil poriadok, Ty si za­viedol právo a spravod­livosť v Jákobovi.

Ekumenický

4 Moc kráľa spočíva na lás­ke k právu. Ty si ustanovil práv­ny poriadok, vy­konáš právo a spravod­livosť v Jákobovi.

Bible21

4 Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a sprave­dlnost v Jáko­bovi konáš ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček