EkumenickýŽalmy99,3

Žalmy 99:3

Nech chvália tvoje meno, veľké a úžas­né, lebo je sväté!


Verš v kontexte

2 Hos­podin na Si­one je veľký, vy­výšený nad všet­ky národy.
3 Nech chvália tvoje meno, veľké a úžas­né, lebo je sväté!
4 Moc kráľa spočíva na lás­ke k právu. Ty si ustanovil práv­ny poriadok, vy­konáš právo a spravod­livosť v Jákobovi.

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

3 Nech oslavujú tvoje meno veľké a strašné, lebo je sväté.

Evanjelický

3 Nech chvália Tvoje meno, veľké a úžas­né; On je svätý!

Ekumenický

3 Nech chvália tvoje meno, veľké a úžas­né, lebo je sväté!

Bible21

3 Tvé jméno ve­liké a hroz­né ať velebí: „On je svatý!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček