EkumenickýŽalmy99,2

Žalmy 99:2

Hos­podin na Si­one je veľký, vy­výšený nad všet­ky národy.


Verš v kontexte

1 Hos­podin kraľuje! Národy sa trasú. Tróni nad cherub­mi; zem sa chveje.
2 Hos­podin na Si­one je veľký, vy­výšený nad všet­ky národy.
3 Nech chvália tvoje meno, veľké a úžas­né, lebo je sväté!

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

2 Veľký je Hospodin na Si­one a je vy­soký nad všet­kými národami.

Evanjelický

2 Hos­podin na Si­one je veľký, vy­výšený nad všet­ky národy.

Ekumenický

2 Hos­podin na Si­one je veľký, vy­výšený nad všet­ky národy.

Bible21

2 Ve­liký je na Si­o­nu Hospodin, vyvýšený nad vše­mi náro­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček