EkumenickýŽalmy99,1

Žalmy 99:1

Hos­podin kraľuje! Národy sa trasú. Tróni nad cherub­mi; zem sa chveje.


Verš v kontexte

1 Hos­podin kraľuje! Národy sa trasú. Tróni nad cherub­mi; zem sa chveje.
2 Hos­podin na Si­one je veľký, vy­výšený nad všet­ky národy.
3 Nech chvália tvoje meno, veľké a úžas­né, lebo je sväté!

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

1 Hos­podin kraľuje; nech sa trasú národy! Tróni nad cherubín­mi, nech sa hýbe zem!

Evanjelický

1 Hos­podin je Kráľom, chvejú sa národy; On sedí nad cherub­mi, kláti sa zem.

Ekumenický

1 Hos­podin kraľuje! Národy sa trasú. Tróni nad cherub­mi; zem sa chveje.

Bible21

1 Hos­po­din kraluje – náro­dy, chvěj­te se! Trůní nad che­ru­bí­ny – země ať třese se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček