EkumenickýŽalmy95,9

Žalmy 95:9

kde ma vaši ot­covia po­kúšali a skúšali, hoci videli moje činy.


Verš v kontexte

8 Neza­tvr­dzuj­te si srd­ce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Mas­sy,
9 kde ma vaši ot­covia po­kúšali a skúšali, hoci videli moje činy.
10 Štyrid­sať rokov sa mi protivilo toto po­kolenie. Po­vedal som: Je to ľud, čo blúdi srd­com, ne­poz­ná moje ces­ty.

späť na Žalmy, 95

Príbuzné preklady Roháček

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia; zkúsili ma aj videli moje dielo.

Evanjelický

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, skúšali ma, hoci videli môj skutok.

Ekumenický

9 kde ma vaši ot­covia po­kúšali a skúšali, hoci videli moje činy.

Bible21

9 když mě pokouše­li vaši otcové. Zkusili mě a vi­dě­li, co umím,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček