EkumenickýŽalmy9,9

Žalmy 9:9

On bude spravod­livo súdiť svet, národy roz­súdi podľa práva. (váv)


Verš v kontexte

8 Hos­podin však tróni naveky, súd­ny stolec má pri­pravený.
9 On bude spravod­livo súdiť svet, národy roz­súdi podľa práva. (váv)
10 Hos­podin je útočis­kom utláčanému, útočis­kom v čase súženia.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 On bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti; roz­súdi národy v pra­vo­sti.

Evanjelický

9 On bude v spravod­livos­ti súdiť svet, národy roz­súdi v pra­vo­sti.

Ekumenický

9 On bude spravod­livo súdiť svet, národy roz­súdi podľa práva. (váv)

Bible21

9 Sám bude sprave­dlivě sou­dit svět, národy bude spravovat po­ctivě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček