EkumenickýŽalmy9,5

Žalmy 9:5

lebo si ob­hájil moje právo a roz­riešil môj spor. Za­sadol si na trón, Sud­ca spravod­livý. (gimel)


Verš v kontexte

4 Moji ne­priatelia ustúpia, po­tknú sa a zhynú pred tebou,
5 lebo si ob­hájil moje právo a roz­riešil môj spor. Za­sadol si na trón, Sud­ca spravod­livý. (gimel)
6 Po­kar­hal si po­hanov a za­hubil bez­božníka, ich meno si vy­trel na večné veky.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 lebo si roz­súdil môj súd a moju pravotu; sadol si na pre­stol, spraved­livý sud­ca.

Evanjelický

5 lebo si roz­riešil môj súd a spor, po­sadil si sa na pre­stol ako spravod­livý sud­ca.

Ekumenický

5 lebo si ob­hájil moje právo a roz­riešil môj spor. Za­sadol si na trón, Sud­ca spravod­livý. (gimel)

Bible21

5 ne­boť ses ujal mého sou­du a mých práv, jako sprave­dlivý soud­ce na trůn usedáš!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček