EkumenickýŽalmy89,9

Žalmy 89:9

Hos­podin, Boh zá­stupov, kto je ako ty? Moc­ný si, Hos­podin, ob­klopený ver­nosťou.


Verš v kontexte

8 Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hroz­ný je pre všet­kých vôkol neho.
9 Hos­podin, Boh zá­stupov, kto je ako ty? Moc­ný si, Hos­podin, ob­klopený ver­nosťou.
10 Ty ov­ládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vl­ny.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

9 Hos­podine, Bože Zá­stupov! kto je ako ty, moc­ný Hos­pode? A čo jako tvoja prav­da, k­torá je vôkol teba?

Evanjelický

9 Hos­podine, Bože moc­nos­tí, kto je ako Ty, moc­ný Hos­podine? Tvoja ver­nosť je vôkol Teba.

Ekumenický

9 Hos­podin, Boh zá­stupov, kto je ako ty? Moc­ný si, Hos­podin, ob­klopený ver­nosťou.

Bible21

9 Hos­po­di­ne Bože zástupů, kdo je jako ty – ­mo­cný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček