EkumenickýŽalmy89,8

Žalmy 89:8

Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hroz­ný je pre všet­kých vôkol neho.


Verš v kontexte

7 Veď kto sa nad ob­lak­mi vy­rov­ná Hos­podinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hos­podinovi?
8 Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hroz­ný je pre všet­kých vôkol neho.
9 Hos­podin, Boh zá­stupov, kto je ako ty? Moc­ný si, Hos­podin, ob­klopený ver­nosťou.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

8 Bôh je náram­ne strašný v rade svätých a hroz­ný nad všet­kých vôkol neho.

Evanjelický

8 Boh je obávaný v kruhu svätých, veľký je On a hroz­ný pre všet­kých, ktorí sú vôkol Neho.

Ekumenický

8 Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hroz­ný je pre všet­kých vôkol neho.

Bible21

8 Ve­likou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mno­hem hroz­nější než všich­ni ko­lem něj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček