EkumenickýŽalmy89,53

Žalmy 89:53

Nech je zvelebený Hos­podin naveky! Amen. Amen.


Verš v kontexte

51 Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupenie svojich sluhov. V hrudi nosím po­hanenie od národov,
52 ktorým tvoji ne­priatelia, Hos­podin, tupia každú stopu tvoj­ho po­mazaného.
53 Nech je zvelebený Hos­podin naveky! Amen. Amen.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

53 Nech je požehnaný Hos­podin na veky. Ameň, ameň.

Evanjelický

53 Hos­podin požeh­naný naveky! Amen. Amen.

Ekumenický

53 Nech je zvelebený Hos­podin naveky! Amen. Amen.

Bible21

53 Hos­po­din ať je požeh­nán navěky! Amen! Amen!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček