EkumenickýŽalmy89,51

Žalmy 89:51

Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupenie svojich sluhov. V hrudi nosím po­hanenie od národov,


Verš v kontexte

50 Kde sú, Pane, pred­chádzajúce prejavy tvojej milos­ti, o ktorých si pri­sahal Dávidovi vo svojej ver­nos­ti?
51 Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupenie svojich sluhov. V hrudi nosím po­hanenie od národov,
52 ktorým tvoji ne­priatelia, Hos­podin, tupia každú stopu tvoj­ho po­mazaného.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

51 Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupu svojich služob­níkov, ktorú nosím vo svojom lone od všetkých veľkých národov,

Evanjelický

51 Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupu svojich sluhov, že v hrudi nosím po­hanu od národov;

Ekumenický

51 Roz­pomeň sa, Pane, na po­tupenie svojich sluhov. V hrudi nosím po­hanenie od národov,

Bible21

51 Pa­ma­tuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klí­na!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček