EkumenickýŽalmy89,47

Žalmy 89:47

Do­kedy ešte, Hos­podin? Budeš sa skrývať naveky? Bude tvoj hnev blčať ako oheň?


Verš v kontexte

46 Skrátil si dni jeho mlados­ti, han­bou si ho pri­odel. — Sela —
47 Do­kedy ešte, Hos­podin? Budeš sa skrývať naveky? Bude tvoj hnev blčať ako oheň?
48 Roz­pomeň sa, aký je ľud­ský vek! Akých po­minuteľných si stvoril všet­kých ľudí!

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

47 Až do kedy, Hos­podine? Či sa len na veky budeš skrývať? Či navždy bude horieť tvoja prch­livosť ako oheň?

Evanjelický

47 Do­kedy sa budeš skrývať, Hos­podine? Či navždy bude blčať Tvoj hnev ako oheň?

Ekumenický

47 Do­kedy ešte, Hos­podin? Budeš sa skrývať naveky? Bude tvoj hnev blčať ako oheň?

Bible21

47 Jak dlouho se, Hos­po­di­ne, bu­deš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček