EkumenickýŽalmy89,41

Žalmy 89:41

Zbúral si všet­ky jeho múry, jeho pev­nos­ti si zmenil na roz­valiny.


Verš v kontexte

40 Zmluvu so svojím služob­níkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zne­uc­til.
41 Zbúral si všet­ky jeho múry, jeho pev­nos­ti si zmenil na roz­valiny.
42 Dran­covali ho všet­ci, čo šli po­vedľa, bol na po­tupu svojim susedom.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

41 Roz­boril si všet­ky jeho ohrady; jeho pev­nos­ti si ob­rátil na rumy.

Evanjelický

41 Zbúral si všet­ky jeho múry a jeho pev­nos­ti si zmenil na roz­valiny.

Ekumenický

41 Zbúral si všet­ky jeho múry, jeho pev­nos­ti si zmenil na roz­valiny.

Bible21

41 Všech­ny jeho hrad­by jsi prolomil, jeho opevnění jsi roz­bořil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček