EkumenickýŽalmy89,40

Žalmy 89:40

Zmluvu so svojím služob­níkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zne­uc­til.


Verš v kontexte

39 Ty si ho však pred­sa za­vr­hol a od­mietol, na­hneval si sa na svoj­ho po­mazaného.
40 Zmluvu so svojím služob­níkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zne­uc­til.
41 Zbúral si všet­ky jeho múry, jeho pev­nos­ti si zmenil na roz­valiny.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

40 Za­vr­hol si sm­luvu so svojím služob­níkom; poškvr­nil si jeho korunu hodiac ju na zem.

Evanjelický

40 za­vr­hol si zmluvu so svojím sluhom, až po zem zne­uc­til si jeho korunu.

Ekumenický

40 Zmluvu so svojím služob­níkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zne­uc­til.

Bible21

40 Smlou­vu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho ko­ru­nu jsi na zem za­ho­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček