EkumenickýŽalmy89,39

Žalmy 89:39

Ty si ho však pred­sa za­vr­hol a od­mietol, na­hneval si sa na svoj­ho po­mazaného.


Verš v kontexte

38 Naveky bude stáť pev­ne ako mesiac, ver­ný svedok nad ob­lak­mi. — Sela —
39 Ty si ho však pred­sa za­vr­hol a od­mietol, na­hneval si sa na svoj­ho po­mazaného.
40 Zmluvu so svojím služob­níkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zne­uc­til.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

39 Ale ty si ho zavrhol a opo­vr­hol si ním a roz­hneval si sa na svoj­ho po­mazaného.

Evanjelický

39 Ale Ty si ho za­vr­hol a za­mietol a na­hneval si sa na svoj­ho po­mazaného,

Ekumenický

39 Ty si ho však pred­sa za­vr­hol a od­mietol, na­hneval si sa na svoj­ho po­mazaného.

Bible21

39 Teď jsi jej ale za­vr­hl, zapudil, na svého po­mazaného ses rozzuřil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček