EkumenickýŽalmy89,32

Žalmy 89:32

ak moje ustanovenia znes­vätia a nezachovajú moje príkazy,


Verš v kontexte

31 Ak jeho synovia opus­tia môj zákon a nebudú sa správať podľa môj­ho práva,
32 ak moje ustanovenia znes­vätia a nezachovajú moje príkazy,
33 prútom po­tres­tám ich vzburu a ranami ich vinu.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

32 ak by poškvr­nili moje ustanovenia a ne­os­tríhali mojich pri­kázaní,

Evanjelický

32 ak znes­vätia moje ustanovenia, nebudú za­chovávať moje príkazy,

Ekumenický

32 ak moje ustanovenia znes­vätia a nezachovajú moje príkazy,

Bible21

32 má us­tano­vení jest­liže po­rušía ne­do­drží mé příka­zy –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček