EkumenickýŽalmy89,31

Žalmy 89:31

Ak jeho synovia opus­tia môj zákon a nebudú sa správať podľa môj­ho práva,


Verš v kontexte

30 Naveky za­chovám jeho rod, jeho trón bude tr­vať, kým budú nebesia.
31 Ak jeho synovia opus­tia môj zákon a nebudú sa správať podľa môj­ho práva,
32 ak moje ustanovenia znes­vätia a nezachovajú moje príkazy,

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

31 Ak by jeho synovia opus­tili môj zákon a nechodili v mojich súdoch,

Evanjelický

31 Ak jeho synovia opus­tia môj zákon, nebudú chodiť podľa môj­ho práva,

Ekumenický

31 Ak jeho synovia opus­tia môj zákon a nebudú sa správať podľa môj­ho práva,

Bible21

31 Jeho synové když však můj Zákon opustía ne­bu­dou se ří­dit mý­mi pravi­dly,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček