EkumenickýŽalmy89,27

Žalmy 89:27

Bude ma vzývať: Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy.


Verš v kontexte

26 Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky.
27 Bude ma vzývať: Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy.
28 Ustanovím ho za pr­vorodeného, za naj­vyššieho medzi kráľmi zeme.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

27 On volajúc ma povie: Ty si môj Otec, môj sil­ný Bôh a skala môj­ho spasenia.

Evanjelický

27 Bude na mňa volať: Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy.

Ekumenický

27 Bude ma vzývať: Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy.

Bible21

27 ‚­Ty jsi můj Ote­c‘ – tak mě os­loví – ‚­ty jsi můj Bůh, ská­la mé záchrany!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček