EkumenickýŽalmy89,25

Žalmy 89:25

Moja ver­nosť a milo­sr­den­stvo budú s ním, mojím menom sa vy­výši jeho roh.


Verš v kontexte

24 Ro­zdr­vím pred ním jeho ne­priateľov, porazím tých, čo ho nenávidia.
25 Moja ver­nosť a milo­sr­den­stvo budú s ním, mojím menom sa vy­výši jeho roh.
26 Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

25 A moja prav­da a moja milosť bude s ním, a v mojom mene sa vy­výši jeho roh.

Evanjelický

25 Ver­nosť a milosť moja bude s ním a v mojom mene vy­výši sa jeho roh.

Ekumenický

25 Moja ver­nosť a milo­sr­den­stvo budú s ním, mojím menom sa vy­výši jeho roh.

Bible21

25 Má věrnost a lás­ka bude s ním, jeho roh se v mém jménu vy­výší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček