EkumenickýŽalmy89,24

Žalmy 89:24

Ro­zdr­vím pred ním jeho ne­priateľov, porazím tých, čo ho nenávidia.


Verš v kontexte

23 Ne­priateľ ho nezas­kočí, nešľachet­ný ho ne­pokorí.
24 Ro­zdr­vím pred ním jeho ne­priateľov, porazím tých, čo ho nenávidia.
25 Moja ver­nosť a milo­sr­den­stvo budú s ním, mojím menom sa vy­výši jeho roh.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

24 Ro­zdr­tím pred ním jeho protiv­níkov a tých, ktorí ho nenávidia, porazím.

Evanjelický

24 Ro­zdr­vím pred ním jeho ne­priateľov a jeho nenávist­níkov po­zrážam.

Ekumenický

24 Ro­zdr­vím pred ním jeho ne­priateľov, porazím tých, čo ho nenávidia.

Bible21

24 Jeho pro­tivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávi­dí, po­razím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček