EkumenickýŽalmy89,23

Žalmy 89:23

Ne­priateľ ho nezas­kočí, nešľachet­ný ho ne­pokorí.


Verš v kontexte

22 Pev­ne ho bude držať moja ruka a po­sil­ní ho moje rameno.
23 Ne­priateľ ho nezas­kočí, nešľachet­ný ho ne­pokorí.
24 Ro­zdr­vím pred ním jeho ne­priateľov, porazím tých, čo ho nenávidia.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

23 Ne­o­klame ho ne­priateľ, ani ho nebude trápiť syn nešľachet­níka.

Evanjelický

23 Ne­prek­vapí ho ne­priateľ a nešľachet­ník ho ne­pot­lačí.

Ekumenický

23 Ne­priateľ ho nezas­kočí, nešľachet­ný ho ne­pokorí.

Bible21

23 Ne­bu­de jej moci vy­dírat nepřítel, nebude pře­možen žádným zlo­synem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček