EkumenickýŽalmy89,2

Žalmy 89:2

Milo­sr­den­stvo Hos­podina chcem ospevovať naveky, tvoju ver­nosť hlásať svojimi ús­tami z pokolenia na po­kolenie.


Verš v kontexte

1 Po­učný žalm Étana Ez­rachov­ca.
2 Milo­sr­den­stvo Hos­podina chcem ospevovať naveky, tvoju ver­nosť hlásať svojimi ús­tami z pokolenia na po­kolenie.
3 Po­vedal som: Tvoje milo­sr­den­stvo je po­stavené naveky, tvoja ver­nosť je pev­ná ako nebesia.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

2 Na veky budem spievať o rôz­nej milos­ti Hos­podinovej; od po­kolenia do po­kolenia budem oznamovať tvoju prav­du svojimi ús­tami, Pane!

Evanjelický

2 O Hos­podinovej milos­ti chcem spievať naveky, ús­tami ohlasovať Tvoju ver­nosť z rodu na rod.

Ekumenický

2 Milo­sr­den­stvo Hos­podina chcem ospevovať naveky, tvoju ver­nosť hlásať svojimi ús­tami z pokolenia na po­kolenie.

Bible21

2 Hos­po­di­ne, o tvé lás­ce chci zpívat napořád, navěky chci svý­mi ús­ty tvou věrnost zvěstovat!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček