EkumenickýŽalmy89,10

Žalmy 89:10

Ty ov­ládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vl­ny.


Verš v kontexte

9 Hos­podin, Boh zá­stupov, kto je ako ty? Moc­ný si, Hos­podin, ob­klopený ver­nosťou.
10 Ty ov­ládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vl­ny.
11 Ty si pre­bodol a roz­dupal Rahaba, sil­ným ramenom si rozoh­nal svojich ne­priateľov.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

10 Ty panuješ nad dutím mora; keď sa dvíhajú jeho vl­ny, ty ich krotíš.

Evanjelický

10 Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vl­ny, Ty ich utišuješ.

Ekumenický

10 Ty ov­ládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vl­ny.

Bible21

10 Ty sám jsi vlád­cem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln dove­deš ukro­tit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček