EkumenickýŽalmy83,7

Žalmy 83:7

stany Edómčanov a Iz­maelitov, Moábčanov a Hagarov,


Verš v kontexte

6 Svor­ne sa radili, uzav­reli zmluvu proti tebe
7 stany Edómčanov a Iz­maelitov, Moábčanov a Hagarov,
8 Gebal, Amón s Amálekom, Filištín­sko a obyvatelia Týru.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

7 stány Edomove a Iz­maeliti, Moáb a Hag­rovia,

Evanjelický

7 stany Edómu a Iz­mael­cov, Móáb a Hagar­ci,

Ekumenický

7 stany Edómčanov a Iz­maelitov, Moábčanov a Hagarov,

Bible21

7 tá­bor Edom­ců spo­lu s Izmaelity, Hagrité spo­lu s Moáb­ci,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček