EkumenickýŽalmy83,17

Žalmy 83:17

Tváre im na­plň han­bou, Hos­podin, aby hľadali tvoje meno.


Verš v kontexte

16 tak ich svojou búr­kou prena­sleduj a svojou vích­ricou ich vy­ľakaj!
17 Tváre im na­plň han­bou, Hos­podin, aby hľadali tvoje meno.
18 Nech sú navždy za­han­bení a preľak­nutí, nech sa han­bou za­pýria a nech za­hynú!

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

17 Na­plň ich tvár han­bou, aby hľadali tvoje meno, Hos­podine!

Evanjelický

17 Na­plň im tváre po­tupou, aby hľadali Tvoje meno, Hos­podine!

Ekumenický

17 Tváre im na­plň han­bou, Hos­podin, aby hľadali tvoje meno.

Bible21

17 Je­jich tvář na­plň zahanbením, tvé jméno, Hos­po­di­ne, aby hleda­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček