EkumenickýŽalmy83,10

Žalmy 83:10

Za­ob­chádzaj s nimi ako s Midjánom, ako so Síserom, ako s Jábinom pri po­toku Kíšon,


Verš v kontexte

9 Pri­pojili sa k nim aj Asýrčania, po­silou sa stali Lótovým synom. — Sela —
10 Za­ob­chádzaj s nimi ako s Midjánom, ako so Síserom, ako s Jábinom pri po­toku Kíšon,
11 keď boli za­bití pri Én-Dóre a stali sa hnojom zeme.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

10 Učiň im ako Midianovi, jako Siserovi, jako Jabinovi pri po­toku Kíšone.

Evanjelický

10 Nalož s nimi ako s Mid­jánom, ako so Síserom, ako s Jábínom pri po­toku Kíšóne,

Ekumenický

10 Za­ob­chádzaj s nimi ako s Midjánom, ako so Síserom, ako s Jábinom pri po­toku Kíšon,

Bible21

10 Pro­veď jim to, co pro­ve­dls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u po­toka Kíšo­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček