EkumenickýŽalmy82,8

Žalmy 82:8

Vstaň, Bože, súď zem, veď všet­ky národy sú tvojím vlast­níc­tvom!


Verš v kontexte

6 Po­vedal som si: Ste bohovia, všet­ci ste syn­mi Naj­vyššieho.
7 Vy tiež po­mriete ako os­tat­ní ľudia, pad­nete ako hocik­toré knieža.
8 Vstaň, Bože, súď zem, veď všet­ky národy sú tvojím vlast­níc­tvom!

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­vs­taň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všet­kými národami.

Evanjelický

8 Po­vs­taň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlast­níc­tvom sú všet­ky národy.

Ekumenický

8 Vstaň, Bože, súď zem, veď všet­ky národy sú tvojím vlast­níc­tvom!

Bible21

8 Po­vstaň už, Bože, abys sou­dil zemi – vž­dyť to­bě patří všech­ny náro­dy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček