EkumenickýŽalmy82,4

Žalmy 82:4

Ochráňte utláčaného, chudob­ného, vy­trh­nite ho z moci bez­božníkov!


Verš v kontexte

3 Pri­súďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudob­nému vy­máhaj­te spravod­livosť.
4 Ochráňte utláčaného, chudob­ného, vy­trh­nite ho z moci bez­božníkov!
5 Nič ne­vedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všet­ky zá­klady zeme.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

4 Vy­pros­tite chudob­ného a bied­neho, vy­trh­nite ho z ruky bez­božníkov!

Evanjelický

4 Vy­slobodzuj­te slabého a chudob­ného, z rúk bez­božníkov vy­tr­huj­te!

Ekumenický

4 Ochráňte utláčaného, chudob­ného, vy­trh­nite ho z moci bez­božníkov!

Bible21

4 Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček