EkumenickýŽalmy82,3

Žalmy 82:3

Pri­súďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudob­nému vy­máhaj­te spravod­livosť.


Verš v kontexte

2 Do­kedy chcete súdiť ne­spravod­livo a nadŕžať bez­božníkom? — Sela —
3 Pri­súďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudob­nému vy­máhaj­te spravod­livosť.
4 Ochráňte utláčaného, chudob­ného, vy­trh­nite ho z moci bez­božníkov!

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

3 Súďte chudob­ného a sirotu podľa pravdy; vy­hlás­te bied­neho a núdz­neho za spraved­livého!

Evanjelický

3 Pri­slúžte právo slabému a sirote, pri­znaj­te spravod­livosť bied­nemu a núdz­nemu!

Ekumenický

3 Pri­súďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudob­nému vy­máhaj­te spravod­livosť.

Bible21

3 Chudých a si­ro­tků se zastávejte, nuzným a ubo­hým právo zjednej­te!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček