EkumenickýŽalmy82,2

Žalmy 82:2

Do­kedy chcete súdiť ne­spravod­livo a nadŕžať bez­božníkom? — Sela —


Verš v kontexte

1 Ásafov žalm. Po­stavil sa Boh v zhromaždení bohov, upro­stred bohov súdi:
2 Do­kedy chcete súdiť ne­spravod­livo a nadŕžať bez­božníkom? — Sela —
3 Pri­súďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudob­nému vy­máhaj­te spravod­livosť.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

2 a hovorí: Do­kedy budete súdiť ne­spraved­livo a hľadieť na osobu bez­božných? Sélah.

Evanjelický

2 Do­kedy chcete chodiť zvrátene, nadŕžať bez­božným? Sela.

Ekumenický

2 Do­kedy chcete súdiť ne­spravod­livo a nadŕžať bez­božníkom? — Sela —

Bible21

2 „Jak dlouho bu­dete sou­dit převráceně, jak dlouho bu­dete na straně ničemů? sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček