EkumenickýŽalmy81,6

Žalmy 81:6

Také pravid­lo dal Jozefovi, keď vy­tiahol proti Egyp­tu. Počul som reč, ktorú som ne­poz­nal:


Verš v kontexte

5 Také je ustanovenie pre Iz­raela a pri­kázanie Jákobov­ho Boha.
6 Také pravid­lo dal Jozefovi, keď vy­tiahol proti Egyp­tu. Počul som reč, ktorú som ne­poz­nal:
7 Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša.

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

6 Dal to na svedoc­tvo v Jozefovi, keď bol vy­šiel proti Egypt­skej zemi, k­de som počúval jazyk, ktorého som ne­znal.

Evanjelický

6 Ako svedec­tvo to ustanovil v Jozefovi, keď tiahol proti Egyp­tu. Počujem reč, ktorú som ne­poz­nal:

Ekumenický

6 Také pravid­lo dal Jozefovi, keď vy­tiahol proti Egyp­tu. Počul som reč, ktorú som ne­poz­nal:

Bible21

6 Na svě­de­ctví to uložil Josefovi, když vy­stou­pil pro­ti Egyptu. Slyším hlas mně do­sud ne­známý:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček