EkumenickýŽalmy81,5

Žalmy 81:5

Také je ustanovenie pre Iz­raela a pri­kázanie Jákobov­ho Boha.


Verš v kontexte

4 Nech za­znie roh pri nove mesiaca, pri jeho spl­ne v deň našej sláv­nos­ti!
5 Také je ustanovenie pre Iz­raela a pri­kázanie Jákobov­ho Boha.
6 Také pravid­lo dal Jozefovi, keď vy­tiahol proti Egyp­tu. Počul som reč, ktorú som ne­poz­nal:

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo je to ustanovením Iz­raelovi, poriad­kom Boha Jakobov­ho.

Evanjelický

5 lebo je to ustanovenie pre Iz­rael, zákon od Boha Jákobov­ho.

Ekumenický

5 Také je ustanovenie pre Iz­raela a pri­kázanie Jákobov­ho Boha.

Bible21

5 Tak zní us­tano­vení dané Izraeli, tak to roz­ho­dl Bůh Jákobův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček