EkumenickýŽalmy81,14

Žalmy 81:14

Keby ma bol môj ľud po­slúchol, keby bol Iz­rael chodil po mojich ces­tách,


Verš v kontexte

13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srd­ca, nech idú podľa svojich zámerov.
14 Keby ma bol môj ľud po­slúchol, keby bol Iz­rael chodil po mojich ces­tách,
15 rých­lo by som bol po­koril jeho ne­priateľov a svojou rukou za­siahol jeho od­por­cov.

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

14 Ó, keby ma bol počúval môj ľud! Keby bol Iz­rael chodil po mojich ces­tách!

Evanjelický

14 Kiežby ma ľud môj po­slúchal, kiežby Iz­rael chodil po mojich ces­tách,

Ekumenický

14 Keby ma bol môj ľud po­slúchol, keby bol Iz­rael chodil po mojich ces­tách,

Bible21

14 Kéž by mě můj lid radě­ji poslouchal, kéž by byl Iz­rael mé ces­ty sledoval!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček