EkumenickýŽalmy80,8

Žalmy 80:8

Ob­nov nás, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení.


Verš v kontexte

7 Urobil si nás pred­metom sporu našich susedov, naši ne­priatelia si z nás robia po­smech.
8 Ob­nov nás, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení.
9 Vinič si vzal z Egypta, vy­hnal si národy a za­sadil si ho.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

8 Bože Zá­stupov, na­vráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!

Evanjelický

8 Ob­nov nás, Bože moc­nos­tí, a roz­jas­ni svoju tvár, aby sme boli spasení!

Ekumenický

8 Ob­nov nás, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení.

Bible21

8 Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad ná­mi svo­ji tvář, buď naše záchra­na!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček