EkumenickýŽalmy80,6

Žalmy 80:6

Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše pl­nej sĺz si ich na­pájal.


Verš v kontexte

5 Hos­podin, Boh zá­stupov, do­kiaľ sa budeš hnevať na­priek mod­lit­be svoj­ho ľudu?
6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše pl­nej sĺz si ich na­pájal.
7 Urobil si nás pred­metom sporu našich susedov, naši ne­priatelia si z nás robia po­smech.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

6 Kŕmiš ich chlebom sĺz a na­pájaš ich sl­zami z vedra.

Evanjelický

6 Na­kŕmil si ich chlebom sĺz, na­pojil si ich veľkou mierou sĺz.

Ekumenický

6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše pl­nej sĺz si ich na­pájal.

Bible21

6 Na­kr­mil jsi je chle­bem pláče, kalich slz plný jsi jim vy­pít dal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček