EkumenickýŽalmy80,20

Žalmy 80:20

Ob­nov nás, Hos­podin, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!


Verš v kontexte

18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vy­choval.
19 Ne­od­stúpime od teba, za­chovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno.
20 Ob­nov nás, Hos­podin, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

20 Hos­podine, Bože Zá­stupov, na­vráť nás! Daj svietiť svojej tvári a budeme spasení!

Evanjelický

20 Ob­nov nás, Hos­podine, Bože moc­nos­tí, a roz­jas­ni svoju tvár, aby sme boli spasení.

Ekumenický

20 Ob­nov nás, Hos­podin, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!

Bible21

20 Hos­po­di­ne Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad ná­mi svo­ji tvář, buď naše záchra­na!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček