EkumenickýŽalmy80,2

Žalmy 80:2

Pas­tier Iz­raela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherub­mi, za­skvej sa


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Na nápev: Ľalie. Ásafovo svedec­tvo. Žalm.
2 Pas­tier Iz­raela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherub­mi, za­skvej sa
3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Pre­buď svoju moc a príď nás za­chrániť!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

2 Pas­tieru Iz­raelov, prosíme, na­kloň svoje ucho! Ty, ktorý še­tr­ne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, za­skvej sa!

Evanjelický

2 Čuj, Pas­tier Iz­raela, ktorý vodíš Jozefa ako ov­ce; Ty, ktorý tróniš nad cherub­mi, zjav sa

Ekumenický

2 Pas­tier Iz­raela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherub­mi, za­skvej sa

Bible21

2 Pastýři Iz­rae­le, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na che­ru­bech, za­skvěj se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček