EkumenickýŽalmy80,19

Žalmy 80:19

Ne­od­stúpime od teba, za­chovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno.


Verš v kontexte

18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vy­choval.
19 Ne­od­stúpime od teba, za­chovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno.
20 Ob­nov nás, Hos­podin, Boh zá­stupov, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

19 A ne­uh­neme zpät od teba, obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno.

Evanjelický

19 Ne­od­stúpime od Teba, do­praj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.

Ekumenický

19 Ne­od­stúpime od teba, za­chovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno.

Bible21

19 Ne­opustí­me tě už nikdy více; oživ nás, ať může­me tvé jméno uctívat!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček