EkumenickýŽalmy80,14

Žalmy 80:14

Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása.


Verš v kontexte

13 Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všet­ci, čo idú po­vedľa?
14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása.
15 Vráť sa, Boh zá­stupov, zhliad­ni z neba, po­zri, ujmi sa toh­to viniča,

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

14 Roz­rýva ho diviak z lesa, a spása ho poľná zver.

Evanjelický

14 Diviak z lesa ju obžiera a poľná zver ju spása.

Ekumenický

14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása.

Bible21

14 Les­ní kan­ci ji rozryli, polní zvířa­ta ji spásají!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček