EkumenickýŽalmy8,3

Žalmy 8:3

Z úst detí a dojčiat si si pri­pravil chválu proti svojim od­por­com, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.


Verš v kontexte

2 Hos­podin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Veleb­nosť svoju vy­výšil si nad nebesia.
3 Z úst detí a dojčiat si si pri­pravil chválu proti svojim od­por­com, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.
4 Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil, pýtam sa:

späť na Žalmy, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 Z úst ne­mluv­niat a tých, ktorí požívajú pr­sia, pri­pravil si moc pre svojich protiv­níkov, aby si umlčal ne­priateľa a po­mstiaceho sa.

Evanjelický

3 Z úst detí a tých, čo sú pri pr­siach, si pev­nosť založil proti svojim protiv­níkom, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.

Ekumenický

3 Z úst detí a dojčiat si si pri­pravil chválu proti svojim od­por­com, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.

Bible21

3 chválou z úst ko­jen­ců a ne­mluvňatjsi pro­ti ne­přá­te­lům sílu dokázal, mstivého pro­tivníka abys pře­ko­nal!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček