EkumenickýŽalmy78,72

Žalmy 78:72

Pásol ich s bezúhonným srd­com, skúsenou rukou ich vodil.


Verš v kontexte

70 Vy­volil si Dávida, svoj­ho sluhu, vzal ho od košiarov,
71 od­viedol ho od doj­ných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Iz­rael, jeho dedičs­tvo.
72 Pásol ich s bezúhonným srd­com, skúsenou rukou ich vodil.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

72 A pásol ich v celej úp­rim­nos­ti svoj­ho srd­ca a vodil ich so zvlášt­nou opatr­nosťou svojich rúk.

Evanjelický

72 I pásol ich so srd­com bez­úhon­ným, vodil ich rukou skúsenou.

Ekumenický

72 Pásol ich s bezúhonným srd­com, skúsenou rukou ich vodil.

Bible21

72 On je pak pá­sl se srd­cem oddaným, vodil je dovedností ru­kou svých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček