EkumenickýŽalmy78,68

Žalmy 78:68

no vy­volil si kmeň Júdov, vrch Si­on, ktorý miloval.


Verš v kontexte

67 Za­vr­hol Jozefov stan ani Ef­rajimov kmeň si ne­vyvolil,
68 no vy­volil si kmeň Júdov, vrch Si­on, ktorý miloval.
69 Po­stavil svätyňu pev­ne ako nebesia, ako zem, ktorú založil naveky.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

68 ale vy­volil po­kolenie Júdovo, vrch Si­on, ktorý miluje.

Evanjelický

68 lež vy­volil si Júdov kmeň, vrch Si­on, ktorý miloval.

Ekumenický

68 no vy­volil si kmeň Júdov, vrch Si­on, ktorý miloval.

Bible21

68 Judův kmen ale vy­vo­lil – ho­ru Si­on, kte­rou si ob­lí­bil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček