EkumenickýŽalmy78,60

Žalmy 78:60

Opo­vr­hol príbyt­kom v Šíle, stanom, v ktorom pre­býval medzi ľuďmi.


Verš v kontexte

59 Boh to počul, roz­hneval sa a ú­pl­ne za­vr­hol Iz­rael.
60 Opo­vr­hol príbyt­kom v Šíle, stanom, v ktorom pre­býval medzi ľuďmi.
61 Svoju moc vy­dal do zajatia a svoju okrasu do rúk protiv­níka.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

60 A opus­til príbytok v Síle za­vrh­núc ho, stán, v ktorom býval medzi ľuďmi.

Evanjelický

60 Za­mietol príbytok šilón­sky, stan, v ktorom býval medzi ľuďmi.

Ekumenický

60 Opo­vr­hol príbyt­kom v Šíle, stanom, v ktorom pre­býval medzi ľuďmi.

Bible21

60 Teh­dy opustil svůj příby­tek v Šílu, stan, v němž mezi lid­mi pře­býval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček