EkumenickýŽalmy78,6

Žalmy 78:6

aby o ňom vedelo aj budúce po­kolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozp­rávať svojim deťom,


Verš v kontexte

5 Jákobovi určil ustanovenia, Iz­raelovi dal zákon a našim ot­com pri­kázal, aby s ním zo­znamovali svoje deti,
6 aby o ňom vedelo aj budúce po­kolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozp­rávať svojim deťom,
7 aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skut­ky a za­chovávali jeho pri­kázania,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

6 aby po­znali budúce po­kolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozp­rávali to svojim synom,

Evanjelický

6 Aby vedelo o tom i budúce po­kolenie; synovia, čo sa narodia, nech roz­povedia svojim synom,

Ekumenický

6 aby o ňom vedelo aj budúce po­kolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozp­rávať svojim deťom,

Bible21

6 aby je po­znalo bu­dou­cí pokolení, i dě­ti, jež se teprv narodí, aby zas uči­ly svo­je po­tomky:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček