EkumenickýŽalmy78,59

Žalmy 78:59

Boh to počul, roz­hneval sa a ú­pl­ne za­vr­hol Iz­rael.


Verš v kontexte

58 Urážali ho na obet­ných výšinách a mod­lami ho pod­necovali do žiar­livos­ti.
59 Boh to počul, roz­hneval sa a ú­pl­ne za­vr­hol Iz­rael.
60 Opo­vr­hol príbyt­kom v Šíle, stanom, v ktorom pre­býval medzi ľuďmi.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

59 Počul to Bôh a roz­hneval sa a veľmi si zošk­livil Iz­raela.

Evanjelický

59 Boh to počul a roz­hneval sa a Iz­raela cel­kom za­vr­hol.

Ekumenický

59 Boh to počul, roz­hneval sa a ú­pl­ne za­vr­hol Iz­rael.

Bible21

59 Bůh to vše slyšel a ve svém hněvuIz­rael teh­dy zce­la za­vr­hl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček