EkumenickýŽalmy78,52

Žalmy 78:52

Svoj ľud však viedol ako ov­ce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo,


Verš v kontexte

51 V Egypte po­zabíjal všet­ko pr­vorodené, pr­votiny plod­nej sily v Chámových stanoch.
52 Svoj ľud však viedol ako ov­ce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo,
53 bez­pečne ich vodil, ne­museli sa báť, no ich ne­priateľov po­hl­tilo more.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

52 A dal to, aby sa rušal jeho ľud ako stádo oviec, a viedol ich ako stádo po púšti.

Evanjelický

52 Lež svoj ľud vy­viedol sťa ovce a sprevádzal ich púšťou ako stádo;

Ekumenický

52 Svoj ľud však viedol ako ov­ce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo,

Bible21

52 Svůj lid pak vy­ve­dl tak jako ovce, jako stádo je v pouš­ti pro­vázel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček