EkumenickýŽalmy78,5

Žalmy 78:5

Jákobovi určil ustanovenia, Iz­raelovi dal zákon a našim ot­com pri­kázal, aby s ním zo­znamovali svoje deti,


Verš v kontexte

4 Nezatajíme ich deťom, budúcemu po­koleniu roz­povieme sláv­ne skut­ky Hos­podina, jeho moc a divy, ktoré urobil.
5 Jákobovi určil ustanovenia, Iz­raelovi dal zákon a našim ot­com pri­kázal, aby s ním zo­znamovali svoje deti,
6 aby o ňom vedelo aj budúce po­kolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozp­rávať svojim deťom,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­stavil svedoc­tvo v Jakobovi a zákon položil v Iz­raelovi, o ktorých veciach prikázal našim ot­com, aby ich oznámili svojim synom,

Evanjelický

5 Po­stavil v Jákobovi svedec­tvo a ustanovil zákon v Iz­raeli, o ktorom našim ot­com pri­kázal, aby ho hlásali svojim synom.

Ekumenický

5 Jákobovi určil ustanovenia, Iz­raelovi dal zákon a našim ot­com pri­kázal, aby s ním zo­znamovali svoje deti,

Bible21

5 Svě­de­ctví stvr­dil Jákobovi, Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal ot­cům našim, aby je předáva­li synům svým,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček