EkumenickýŽalmy78,40

Žalmy 78:40

Čo sa mu len na­vzpierali na púšti a na­trápili ho na pu­statine!


Verš v kontexte

39 Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý za­duje a ne­vracia sa.
40 Čo sa mu len na­vzpierali na púšti a na­trápili ho na pu­statine!
41 Znova po­kúšali Boha, za­rmucovali Svätého Iz­raela.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

40 Koľko ráz ho dráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pus­tine!

Evanjelický

40 Čo sa Mu na­priečili na púšti a na­trápili sa Ho na pu­statine!

Ekumenický

40 Čo sa mu len na­vzpierali na púšti a na­trápili ho na pu­statine!

Bible21

40 Ko­likrát jen ho v pouš­ti dráždili, jakou ho v pustině trápi­li bo­lestí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček