EkumenickýŽalmy78,4

Žalmy 78:4

Nezatajíme ich deťom, budúcemu po­koleniu roz­povieme sláv­ne skut­ky Hos­podina, jeho moc a divy, ktoré urobil.


Verš v kontexte

3 čo sme počuli a po­známe, o čom nám ot­covia rozp­rávali.
4 Nezatajíme ich deťom, budúcemu po­koleniu roz­povieme sláv­ne skut­ky Hos­podina, jeho moc a divy, ktoré urobil.
5 Jákobovi určil ustanovenia, Iz­raelovi dal zákon a našim ot­com pri­kázal, aby s ním zo­znamovali svoje deti,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

4 Nezatajíme toho pred ich syn­mi rozp­rávajúc budúcemu po­koleniu chvály Hos­podinove, jeho silu a jeho divy, ktoré činil.

Evanjelický

4 Nezatajíme ich pred syn­mi, roz­povieme ich budúcemu po­koleniu, Hos­podinove sláv­ne skut­ky, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil:

Ekumenický

4 Nezatajíme ich deťom, budúcemu po­koleniu roz­povieme sláv­ne skut­ky Hos­podina, jeho moc a divy, ktoré urobil.

Bible21

4 Je­jich dě­tem to nezatajíme, dalšímu poko­lení bu­dem vy­právěto chvále Hos­po­di­nově, o jeho síle, o zázracích, jež uči­nil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček